Select Page

Slijedeći pozitivnu praksu iz prethodnih godina Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 15. oktobra 2021. akademske godine organizovao Orijentacioni program za studente prve godine.

Program je prvenstveno obuhvatao obilazak i upoznavanje sa krovnim institucijama Islamske zajednice. Tom prilikom, studenti su posjetili sjedište reis-uleme u Carevoj džamiji te Rijaset Islamske zajednice u BiH. Nakon toga studenti su posjetili Gazi Husrev-begovu bibiloteku, Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995 i Katedralu Srca Isusova. Orijentacioni program je završen druženjem i razmjenom utisaka na čaju i kafi. Sa studentima su bili asistenti Vedad Hurić i Mirzeta Brkić i demonstratori Lamija Aždahić i Senahid Hamidović.

Nadamo se da je ovaj Program motivirao naše studente za njihovo buduće samostalno istraživanje grada Sarajeva.