Select Page

 

Nastavljamo sa našim predstavljanjem i razgovorom o najnovijim naslovima profesora Fakulteta islamskih nauka. Ovoga petka razgovaramo o najnovijem naslovu profesora dr. Ahmeta Alibašića –

Arapsko proljeće, ulema i muslimanski intelektualci.

Petak, 23. decembar, 10.30, Mali atrij Fakulteta islamskih nauka.
O knjizi će govoriti prof. dr. Munir Mujić i prof. dr. Ahmet Alibašić.
Dobro nam došli!