Select Page

 

 

U okviru aktivnosti „Petkom o knjizi“, danas je na Fakultetu islamskih nauka upriličeno predstavljanje, a potom i razgovor o najnovijem djelu prof. dr. Enesa Karića – Glavne teme savremenih škola tefsira. Djelo je predstavio autor, prof. dr. Karić, a u diskusiji su učestvovali prisutni nastavnici, saradnici i studenti. “Petkom o knjizi” je aktivnost kroz koju, svakog drugog petka na Fakultetu islamskih nauka razgovaramo o najnovijim naslovima – autorskim i prevodilačkim radovima profesora i saradnika Fakulteta islamskih nauka.