Select Page

Dana 13. oktobra 2021. godine prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Enita Nakaš, te predstavnici Službe za međunardnu saradnju dr. Jasna Bošnjović i mr. sci. Adnan Rahimić sa polaznicima ovogodišnjeg “Staff weeka” na Univerzitetu u Sarajevu posjetili su Fakultet islamskih nauka. Domaćin ovog susreta bio je prof. dr. hfz. Aid Smajić, prodekan za međunarodnu saradnju. U društvu prodekana Smajića, obišli su samu zgradu fakulteta, upoznali se sa načinom rada i historijatom fakulteta, te nastavili prigodno druženje u Malom atriju uz kahvu i čaj.