Select Page

U ponedjeljak, 8. aprila 2019. godine delegacija Univerziteta Uppsala iz Švedske je posjetila Fakultet islamskih nauka. Gosti su bili prof. dr. Muhammad Fazlhashemiand, dr. Emin Poljarević te doktorand Mattias Pape Rosenfeldt. Oni su upoznali rukovodstvo fakulteta, historijat te aktuelne aktivnosti na Fakultetu. Dr. Ermin Poljarević je održao predavanje „Jedno stoljeće islama i muslimana u Švedskoj“ studentima teološkog i imamskog smjera na nastavnom predmetu Da'va – islamska misija. Predavanja nastavnom osoblju Fakulteta održali su prof. dr. Muhammad Fazlhashemiand sa temom “Tranzicija i kontinuitet u političkom razmišljanju Al-Ghazalija“, kao i doktorand Mattias Pape Rosenfeldt na temu “Progresivni islam u Evropi: slučaj Skandinavije”. Tokom posjete razmatrane su i mogućnosti akademske i druge saradnje između Uppsala univerziteta i Fakulteta islamskih nauka.