Select Page
S ciljem uspostavljanja jače saradnje Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu sa srodnim naučno-obrazovnim ustanovama Kraljevine Maroko prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan, i prof. dr. Ahmet Alibašić, prodekan za nastavu, boravili su u našoj prijateljskoj zemlji od 27. aprila do 4. maja tekuće godine.

Pri dan boravka dekan i prodekan Fakulteta posjetili su Marokanski centar za studije i edukacijska istraživanja (El-Merkez el-magribi lid-dirasat vel-ebhas et-terbevija) i prof. dr. Halida es-Samedija, pomoćnika ministra za nacionalnu edukaciju zaduženog za visoko obrazovanje. Konkretno se razgovaralo o:

  • jačanju kompetencija studenata Fakulteta islamskih nauka na način da grupa studenata treće ili četvrte godine jedan ili dva semestra provedu na nekom od centara za učenje arapskog jezika u Maroku (pri Kullijjetul-adab ili Kullijja ulumit-terbija na Univerzitetu Muhammed V u Rabatu);
  • upisivanju postdiplomskog (master) studija iz pedagoških nauka u Tatvanu za jednog ili dvojicu studenata godišnje;
  • obrazovanje studenata na ustanovama pri Univerzitetu el-Karevijjin (Darul-hadis el-hasenijja, Ma'hed eimma vel-muršidat, Ma'hed Muhammed VI lil-kiraatil-kur'anijja);
  • usavršavanju saradnika i nastavnika arapskog jezika kroz organiziranje različitih radionica i edukacijskih programa u Bosni i Hercegovini;
  • održavanju radionica i seminara u Maroku.

Na goste iz Bosne i Hercegovine poseban dojam je ostavila posjeta Institutu Muhammeda VI za kur’anske kiraete gdje su ih u ponedjeljak (29. 4.) primili direktor dr. Halid es-Saki i profesori ovog jedinstvenog instituta.

Na najprestižnijoj naučno-obrazovnoj ustanovi islamskog obrazovanja ne samo u Rabatu, nego i u Maroku, Darul-hadis el-hasenijja, goste su primili prof. dr. Ahmed el-Hamliši, direktor i dr. Abdulhamid Ušak, akademski direktor. U utorak (30. 4.) dekan i prodekan Fakulteta posjetili su Islamsku organizaciju za edukaciju,  nauku i kulturu (ISESCO) gdje su ih dočekali: dr. Ahmed Seid Veled Ebah, direktor Odjela za kulturu, dr. Abdelillah Benarafa, supervizor Federacije univerziteta muslimanskog svijeta, dr. Jusuf Ebu Dukka, specijalist za programe edukacijskog rukovođenja. U toku diskusije spomenuti su mogući modaliteti saradnje.

Isti dan dekan i prodekan su posjetili Kullijjetul-adab vel-ulum el-insanijja. U okviru Fakulteta djeluje Centar za arapski jezik za nearape (Merkez tedrisil-luga el-‘arebijja lin-natikine bigajriha). Iz razgovora je bilo sasvim očito da je ovo jedna od najboljih adresa za napredno učenje arapskog na jedan ili dva semestra.

Na Kullijja ulumit-terbija goste su primili: prof dr. Abdelhanin Belhadž, dekan i prof. Šebbaki, voditelj Jedinice za arapski jezik za nearape.

U Tatvanu su posjetili Fakultet za usuluddin Univerziteta kralj Abdulmalik es-Sa'di i razgovarali sa dekanom Muhammedom et-Temsemanijem i njegovim prodekanom.

Nakon toga posjetili su Visoku pedagošku školu (el-Medresa el-ul'ja lil-esatiza) Univerziteta kralj Abdulmalik e-Sa'di i Marokanski centar za pedagoške studije i istraživanja. Imali su korisno druženje i razgovor sa prof. Rešidom el-Bekkalijem, pedagoškim inspektorom, i prof. dr. Se'idom el-Kantrijem, koordinatorom programa za religijsku pedagogiju i islamske studije u školi. Polaznicima magistarskog studija obratio se prof. Alibašić posebno naglašavajući poštivanje digniteta čovjeka. U petak, 3. maja posjetili su Školu kralja Fahda za prevođenje u Tandži.

Goste su posebno dojmile posjete istaknutim marokanskim islamskim učenjacima: prof. dr. Muhammedu Belbeširu el-Haseniju, prof. dr. Seidu Halidu el-Hasenu, prof. dr. Ahmedu er-Rejsuniju, prof. dr. Mustafi ez-Zebbahu, članu i izvjestiocu Kraljevske akademije nauka, Mustafi el-Murabitu, direktoru Merkez Megariba lid-dirasat fil-idžtimail-insani, Ahmedu el-‘Abbadiju, generalnom sekretaru  Er-Rabita el-muhammedijja li el-ulema, prof. Abdulmedžidu es-Sugajjiru, doajenu islamskih studija u Rabatu i Merakešu i prof. Džemalu Allalu el-Bahriju.

Posjeta Kraljevini Maroko zaokružena je sastankom sa prof. dr. Halidom es-Samedijem. Dogovoreni su zaključci i lista aktivnosti koje bi se trebali provoditi u narednom periodu.

U međuvremenu dekan i prodekan su posjetili drevni grad Fes, turističku atrakciju grad Šefšavin, Tatvan i mezar čuvenog putopisca Ibn Batute te Kazablanku i monumentalnu džamiju Hasana II.