Select Page

 

Profesorica dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević (Fakultet islamkih nauka UNSA)  u periodu od 11. do 17. novembra 2023. godine boravila je na Internacionalnom islamskom univerzitetu u Maleziji (IIUM) na poziv Univerziteta i IIIT-a (International Institute of Islamic Thought East and South East Asia) i održala serijal predavanja na nekoliko fakulteta i instituta kao gost predavač.

Dana 14. novembra održala je predavanje na Međunarodnom institutu za islamsku misao i civilizaciju (International Institute of Islamic Thought and Civilization/ISTAC) o temi „Effective pedagogy for Islamic Studies and value education/Učinkovita pedagogija za islamske studije i obrazovanje za vrijednosti“. Istog dana gostovala je i na radiju IKIM (Radio Institute of Islamic Studies Malaysia) govoreći o islamskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i oblikovanju identiteta (Islamic Education and Identity Formation in Bosnia and Herzegovina).

Dana 15. novembra na Pedagoškom fakultetu (Kulliyyah of Education) održala je predavanje o temi „Contribution of Islamic pedagogy and education to the affirmation of values/Doprinos islamske pedagogije i islamskog obrazovanja afirmaciji vrijednosti“.

Na Fakultetu islamskih i humanističkih nauka (AbdulHamid A. AbuSulayman Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences/IRKHS) održala je predavanje o temi „The Structure of Islamic Religious Education in Bosnia and Herzegovina/Struktura islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

U petak 17. novembra profesorica je gostovala i na Fakultetu za informacijsko- komunikacijske tehnologije (Kulliyyah of Information and Communication Technology/KICT) s predavanjem „Concepts of Islamic Religious Education in Bosnia and Herzegovina/ Koncepcije islamskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“. Sastanak s direktorom  i saradnicima IIIT ureda upriličen je istog dana nakon predavanja.

Osim pomenutih predavanja prof. dr. Sijamhodžić-Nadarević održala je nekoliko sastanaka s dekanima, univerzitetskim profesorima i istraživačima vezano za područja moguće saradnje.