Select Page

U četvrtak 31. marta 2022. godine potpisan je Sporazum o saradnji Univerziteta u Sarajevu i Ibn Haldun univerziteta iz Istanbula, na inicijativu Fakulteta islamskih nauka UNSA.

Ibn Haldun univerzitet, sa sjediŔtem u Istanbulu (Republika Turska) ima Ŕest fakulteta, a osnovala ga je Turska fondacija za mlade i obrazovanje TURGEV 2015. godine.

Sporazum o saradnji predviđa razmjenu studenata, nastavnika i saradnika, organiziranje zajedničkih radionica, uspostavljanje zajedničkih studijskih programa i druge forme saradnje od obostranog interesa.

Sastanku su pored rektora dva univerziteta prof. dr. Rifata Å krijelja i prof. dr. Atille Arkana prisustvovali i gospodin Enes Yalman, direktor Ureda za međunarodnu saradnju Ibn Haldun univerziteta, dr. Faruk Berat Akcesme, savjetnik za obrazovanje u Ambasadi Republike Turske, prof. dr. Enita NakaÅ”, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA, prof. dr. Aid Smajić, prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta islamskih nauka UNSA, dr. Jasna BoÅ”njović, Å”ef Službe za međunarodnu saradnju UNSA, te Kanita PruŔčanović, asistent na Pravnom fakultetu.

 

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","start_nivo":"1","effect_nivo":"sliceDown","pauseon_over_nivo":"true","random_start_nivo":"false"}