Select Page

Potpisan Erasmus+ ugovor sa Univeritetom u Osnabrucku

Erasmus+ ugovor o saradnji između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Univerziteta u Osnabrucku, Njemačka, potpisan je 15.01.2021. godine.

Ovaj ugovor je od posebnog značaja jer pruža mogućnost intenzivnije saradnje sa Institutom za islamsku teologiju, koji se nalazi na navedenom Univerzitetu, putem razmjene studenata i osoblja obje institucije.

Institut za islamsku teologiju osnovan je 2012. godine i najveći je islamski teološki institut u Njemačkoj.

Više informacija o institutu dostupno na linku u nastavku:

https://www.islamische-theologie.uni-osnabrueck.de/startseite.html