Select Page

 

Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente_ice dodiplomskog studija, Master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje.

Naši interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u šest gradova i okupljaju preko 130 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od niza predavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima i aktivistima, a uključuju i studijske posjete muzejima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

 

 

Sve dodatne informacije o tome kako se prijaviti kao i vizualni materijal se nalaze u prilogu.

HIA Summer Fellowship 2023 – poziv

HIA Summer Fellowship 2023 – poziv

HIA Summer Fellowship 2023 – poziv 2

HIA Summer Fellowship 2023 – poziv 2