Select Page

Više o razgovoru i predstavljanju Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“ u priloženoj pozivnici.

Plakat-Zene u nauci