Select Page

Pozivaju se zainteresirane studentice Fakulteta islamskih nauka (5 studentica) da se prijave za učešće na seminaru pod naslovom „Vjera u izgradnji mira“. Seminar u organizaciji Muftijstva sarajevskog i Fondacije Konrad Adenauer će se organizirati 23. i 24. 11. u hotelu Holiday. Obezbijeđeni su uz smještaj i tri obroka.

Prijavu slati na mail adresu: amira.trnka@fin.unsa.ba ili amiratrnka@yahoo.com

Program u prilogu.

Program, Vjera u izgradnji mira