Select Page

Predavanje profesora Walter. B. Dennya održat će se na engleskom jeziku u ponedjeljak 16. 05. 2022. u 19:00 u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

U ovom predavanju popraćenom ilustracijama profesor Denny će govoriti o novim postavkama islamske umjetnosti u muzejima širom svijeta početkom 21. stoljeća, uključujući primjere iz Evrope, Sjeverne Amerike, Istočne Azije i s Bliskog Istoka.
On će tom prilikom istražiti na koji način muzeji umjetnosti predstavljaju umjetnost islamskih naroda kao prozor za razumijevanje različitih islamskih kultura i kakva je učinkovitost islamske umjetnosti kao sredstva prenošenja činjenica i osjećanja o kulturi.

Kratka biografija
Walter B. Denny ugledni je univerzitetski profesor Historije umjetnosti i arhitekture na Univerzitetu Massachusetts u Amherstu, specijaliziran za umjetnost islamskog svijeta. Od 2007. do 2016. bio je angažiran u statusu “sholar-in-residence” u Odjeljenju za islamsku umjetnost Metropolitan muzeja umjetnosti u Njujorku. Nakon završenih diplomskih studija na Oberlin Koledžu u Ohaju 1964. godine, magistrirao je 1965. i doktorirao. 1970. godine na Univerzitetu Harvard. Njegovi široki istraživački interesi i publikacije koncentrirani su na osmansko tursko područje te na historiju islamskog tepiha i tekstila. Također, držao je predavanja, bavio se istraživanjima i objavljivao radove o razmjeni između Istoka i Zapada koja u evropskoj kulturi ima svoju hiljadugodišnju historiju. Profesor Denny čest je gost predavač o različitim temama u Sjedinjenim Američkim Državama i inostranstvu.
Profesor Denny posjećuje Fakultet islamskih nauka u svojstvu komentora Fatime Žutić povodom odbrane njene doktorske disertacije o islamskoj molitvenoj prostirci, serdžadi, i njenim kozmološkim simbolima upravo u vrijeme kada se navršava 52. godišnjica njegovog rada na Univerzitetu Massachusetts.