Select Page

Krajem 2018. godine Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (FIN) je kao predstavnik Univerziteta u Sarajevu postao dijelom Barzanji projekta pokrenutog u cilju akademskog inspirisanja pozitivnih društvenih promjena. Projekat nosi ime dr. Jamala Barzanjija, muslimanskog intelektualca koji je život posvetio borbi za ljudska prava. Obzirom da je rješenje mnogih problema vidio u obrazovanju i kroskulturalnoj saradnji, uspomenu na njega na takav način, u okviru ovog pilot programa, njeguju tri obrazovne institucije pored UNSA: Shenandoah University i Bridgewater College iz SAD-a, te International Islamic University Malaysia.

Početkom mjeseca februara 2019. godine delegacija UNSA posjetila je američki univerzitet i koledž zajedno s delegacijom iz Malezije. Delegaciju su činili prorektorica Univerziteta za naučnoistraživački rad, dr. Dženana Husremović, profesor na Fakultetu političkih nauka, dr. Haris Cerić, članica administrativne službe FIN-a, Mujesira Zimić-Gljiva, asistent na FIN-u Ahmed Čolić, te studentica FIN-a, Alma Memić. Učesnici su diskutovali o temi programa za ovu godinu: “The Role of the University in Civil Discourse”.

Posjeta je od strane predstavnika američkih univerziteta uzvraćena u mjesecu martu, a svečani prijem je upriličen na Univerzitetu od strane rektora i prorektorica, te na Fakultetu islamskih nauka od strane dekana, profesora dr. Zuhdije Hasanovića, te prodekana za međunarodnu saradnju, profesora dr. hfz. Aida Smajića. Domaćini su tom prilikom upoznali delegate sa brojnim projektima vezanim za temu civilnog diskursa, poput međureligijskog master studija, što je doprinijelo diskusijama o daljem razvoju zajedničkog programa. Posjeta je okončana planiranjem budućih koraka na polju saradnje.