Select Page

 

„Pripremamo univerzitete budućnosti: (Obnova) izgradnja inkluzivnih i održivih kampusa“ naziv je dvodnevne konferencije koju su organizovali UNICA – Mreža univerziteta iz prijestolnica Evrope i Univerzitet u Sarajevu, a koja je održana 25. i 26. aprila 2023. godine. Konferencija je otvorena obraćanjima organizatora konferencije nakon čega je uslijedila prva sesija koja je odgovorila na pitanja kako univerziteti i gradovi svojom interakcijom usklađuju međusobne transformacije.

Nakon završenog radnog dijela konferencije „Pripremamo univerzitete budućnosti: (Obnova) izgradnja inkluzivnih i održivih kampusa“ učesnici su posjetili Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu gdje su se susreli sa dekanom prof. mr. Ališerom Sijarićem, te prisustvovali koncertu koji su u njihovu čast izveli studenti Akademije. Uslijedila je posjeta Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje su obišli akademske i sakralne prostore Fakulteta, kao i visoku terasu s koje se pruža jedan od najljepših pogleda na Sarajevo. Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu učesnike konferencije dočekao je prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Aid Smajić koji je tokom obilaska Fakulteta predstavio njegovu historiju i razvoj, zatim historiju i arhitekturu Sarajeva, te govorio o islamu u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Opširnije na: unsa.ba