Select Page

Obavijest!

Preliminarne rang liste za prijem studenata u I godinu studija I ciklusa

Žalbeni rok.:10.-12.07.2023. godine .
Žalbe slati isključivo putem- E-maila.

E-mail:studentska@fin.unsa.ba

Konačne rang liste će biti objavljene u petak 14.07. 2023.godine u 15:00 sati.

Komisija za provođenje konkursa za prijem studenata

IT-KonacnaRangListaRedovni

IT-KonacnaRangListaVanredni

iImamski-KonacnaRangListaRedovni

Imamski-KonacnaRangListaVanredni

IVRP-KonacnaRangListaRedovni (1)

IVRP-KonacnaRangListaVanredni