Select Page

Ukoliko ste zainteresovani za razmjenu nastavnog osoblja na Fakultetu islamskih nauka, program Erasmus+, procedure prijave, a ne znate kako da se najadekvatnije informišete – ovaj Webinar je  prilika za vas.

Webinar „Istražite Erasmus+ i obogatite akademsko iskustvo“ za cilj ima upoznati nastavno osoblje Fakulteta islamskih nauka sa međunarodnom saradnjom, programima razmjene, procedurama prijave, potrebnim uvjetima za prijavu, stipendijama, te drugim faktorima koji razmjenu nastavnog osoblja čine lakšom i pristupačnijom, te je približavaju kao priliku da se unaprijedi iskustvo u akademskom obrazovanju.

Pozivamo vas da nam se pridružite u petak, 25.06.2021. godine, u 10:00h. Za pristup se prijavite na e-platformu Fakulteta, i BigBlueButton pod nazivom „Istražite Erasmus+_prezentacija za nastavno osoblje“ potražite na sljedećem linku:

https://dl.fin.unsa.ba/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=10560

Za dodatne informacije možete kontaktirati aid.smajic@fin.unsa.ba