Select Page

Mehmed Kico

 

Na 22. Redovnoj sjednici održanoj 26. septembra 2018. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu donio je odluku o posthumnoj dodjeli počasnog zvanja profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu rahmetli prof. dr Mehmedu Kici.
Mehmed Kico rođen je 1949. godine u Gračanici kod Bugojna. Osnovno obrazovanje stekao je u rodnom mjestu, a srednje u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Studije arapskog jezika i književnosti završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Filološkom fakultetu stekao je i stepen magistra filoloških nauka, a stepen doktora filoloških nauka stekao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Tokom višedecenijske akademske uposlenosti predavao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini i Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. U mirovinu je otišao u septembru 2017. godine na poziciji redovnog profesora na predmetu Arapski jezik i voditelja Katedre za  filologiju Kur᾽ana.

Prof. dr. Mehmed Kico autor je znatnog broja radova iz oblasti arapske lingvistike i poetike prevodilaštva objavljenim u referentnim i indeksiranim glasilima, a njegov prevodilački rad obuhvata preko trideset književnih i naučnih djela.

Zapažene su njegove autorske knjige: Bosanski jezik i baštinici (Sarajevo, 2001.), Arapska jezikoslovna znanost (Sarajevo, 2003.), Pogled u život i djelo Nedžiba Mahfuza (2006.), Ogledi u poetici prevođenja (Sarajevo 2009. – knjiga je prevedena i objavljena i na arapskom jeziku u izdanju Nacionalnog centra za prevođenje, Kairo, 2014.), Arabistika u prilozima za orijentalnu filologiju od 1950. do 1975. godine (Sarajevo, 2011.), Arapski jezik u prevođenju između Istoka i Zapada (Sarajevo, 2012.), Arapska gramatika u vremenu (Sarajevo, 2013.), Islamska književnost između arabizma i arabistike (Sarajevo, 2015.) a na arapskom jeziku objavljena je i knjiga Al-Fikru l-islamiyyu fi l-Busnati wa l-Harsak – naš'atuhu wa tatawwuruhu wa a'lamuhu, El-Kalem, Sarajevo, 2016.

Među brojnim prijevodima posebnu pažnju zaslužuje deset romana Nedžiba Mahfuza i Filozofija orijentalistike i njen utjecaj na savremenu arapsku književnost, doktorska disertacija dr. Ahmeda Smajlovića pisana i branjena na arapskom u Kairu.