Select Page

 

Na poziv Akademije biskupije Rottenburg-Stuttgart, dr. Nedim Begović, profesor na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, bio je gostujući predavač u okviru Studijske sedmice koja je organizirana u Weingartenu (Njemačka) u periodu od 1. do 6. oktobra 2023. godine. Tema konferencije i studijske sedmice bili su „Kršćansko-islamski odnosi u evropskom kontekstu“.

Profesor Begović je održao predavanja i radionicu za grupu od dvadeset šest studenata, pretežno master i doktorskih studija, sa više univerziteta u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Radi se o raznolikoj grupi studenata teologije, religijskih studija, prava, književnosti i dr. Predavanja su bila posvećena razmatranju odnosa između države, prava i religija u Bosni i Hercegovini, a radionica je tretirala neka od pitanja prilagodbe islama u javnoj sferi koja su zajednička bosanskim muslimanima i muslimanskim zajednicama u zemljama Zapadne Evrope, s fokusom na relevantne odluke Evropskog suda za ljudska prava.

 

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","start_nivo":"1","effect_nivo":"sliceDown","pauseon_over_nivo":"true","random_start_nivo":"false"}