Select Page

U okviru Erasmus programa razmjene akademskog osoblja u periodu 23. juni-5.juli 2019. prof. dr. Aid Smajić posjetio je Centar za islamsku teologiju pri Univerzitetu u Tibingenu.
Tokom dvosedmičnog boravka u Centru prof. Smajić imao je priliku susresti se sa akademskim i administrativnim osobljem i upoznati se sa nastavnim planom i aktivnostima Centra te razgovarati o unapređenju buduće saradnje. U drugom dijelu svog boravka prof. Smajić održao je predavanja za studente 1. i 2. ciklusa studija u Centru i susreo se sa studentima FIN-a koji u okviru Erasmus razmjene provode ljetni semestar na Univerzitetu u Tibingenu.