Select Page

 

Centar za islamsku teologiju Univerziteta u Tübingenu protekle je sedmice obilježio desetu godišnjicu od svog osnivanja 2011. godine. Univerzitet u Tübingenu bio je prva visokoškolska ustanova u Njemačkoj koja je osnovala centar za islamsku teologiju, a prema priznanju njegovih utemeljivača, prilikom osmišljavanja i pokretanja ovog programa u obzir su izuzeta iskustva i prakse tradicionalnih islamskih učilišta, uključujući i Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Zbog pandemije korone obilježavanje godišnjice pomjereno je za ovu godinu, a ceremoniji su pored nastavnog osoblja i studenata Centra, prisustvovali predstavnici njegovog Savjetodavnog odbora, Univerziteta u Tübingenu, Ministarstva nauke njemačke pokrajine Baden-Württemberg, te Ministarstva za fondacije i vjerska pitanja u Omanu. Na poziv Univerziteta u Tübingenu, ispred Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu svečanom skupu je prisustvovao i prisutnima se obratio prodekan za međunarodnu saradnju Fakulteta prof. dr. Aid Smajić.