Select Page

 

U petak, 9. maja 2023. godine, prof. dr. Wan Mohd Nor Wan Daud boravio je u posjeti Fakultetu islamskih nauka UNSA. Tom prilikom, susreo se sa prof. dr. Mustafom Hasanijem, dekanom Fakulteta, prof. dr. hfz. Aidom Smajićem, prodekanom za međunarodnu saradnju, te prof. dr. Ahmetom Alibašićem, prodekanom za nastavu. Prof. dr. Wan Mohd Nor Wan Daud je osnivač i direktor Centra za napredne studije o islamu, znanosti i civilizaciji (CASIS) pri Universiti Teknologi Malezija.