Select Page

 

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 52. redovnoj sjednici održanoj 30. novembra 2022. godine usvojio konačnu listu dobitnika nagrada na naučni/umjetnički rad na Univerzitetu u Sarajevu za 2021. godinu, u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetičnog rada.

 

Među dobitnicima nagrada za naučni rad su dr. Nedžad Grabus i dr. Nedim Begović, profesori Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, koji su tokom 2021. godine objavili knjige i radove u izdanju prestižnih međunarodnih izdavačkih kuća.

 

Na listi od ukupno 172 nagrađenih za naučni rad, prema broju ostvarenih bodova, spomenuti profesori zauzeli su drugo i peto mjesto. Prof. Begoviću je ovo drugo uzastopno priznanje Senata Univerziteta za ostvarene rezultate u naučnom radu.

 

U prilogu lista dobitnika nagrada.

Lista nagrađenih autora za 2021.