Select Page
Profesorica Dina Sijamhodžić-Nadarević dobitnica nagrade Senata Univerziteta u Sarajevu za naučni rad u 2022. godini

Profesorica Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu Dina Sijamhodžić-Nadarević primila je nagradu za rezultate naučnog i istraživačkog rada i doprinos promoviranju naučnoistraživačke produkcije Univerziteta u Sarajevu.

Nagradu je dobila na temelju objavljenih radova u izdanju prestižnih međunarodnih izdavačkih kuća.

Senat Univerziteta u Sarajevu je sjednici održanoj 29. novembra 2023. godine usvojio konačnu listu dobitnika nagrada za naučni/umjetnički rad na Univerzitetu u Sarajevu za 2022. godinu, u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničnog rada.

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 22. 12. 2023. godine upriličena je svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju.

Univerzitet u Sarajevu već šestu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju u skladu s kojim se dodjeljuju novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada.

Ovom prilikom dodijeljeno je 197 nagrada članovima i članicama akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 25 članica Univerziteta u Sarajevu. Za umjetnički rad, te rad u oblasti nacionalnih humanističkih disciplina dodijeljene su 3 nagrade za ukupno 6 kandidata.

Na listi od ukupno 200 nagrađenih za naučni rad, prema broju ostvarenih bodova, profesorica Sijamhodžić-Nadarević zauzela je 26. mjesto.

(Preporod.info)