Select Page

Programi i predmeti na engleskom jeziku

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKAUNIVERZITETA U SARAJEVU

Organizuje program

DIPLOMA U ISLAMSKIM NAUKAMA 2021.

na bosanskom jeziku

 

Program se organizuje svake godine a izvode ga visoko kvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Program traje tri mjeseca u periodu od januarado aprila iobuhvata osam modula sa 72 sata nastave. Moduli su organizovaniu dvije oblasti: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika, Uvod u islamsku filozofiju) i Islam u Bosni i Hercegovini (Historija muslimanske kulture Bosne; Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH). Nastava se tradicionalno održavaladva puta sedmičnood 18:00h do 20.00h na Fakultetu islamskih nauka.

Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu. Respektirajući posebnosti epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i svijetu, ovogodišnji program Diplome u islamskim naukama 2021. održat će se onlineu večernjim terminima od 18:00h do 20.00h.Za više detalja o program, načinu prijave i cijenama vidjeti Prospekt programau prilogu.

Rok za prijave je 10. januar 2021. Prijavni obrazac u prilogu. Za više informacija i registraciju molimo kontaktirajte koordinatore projekta Mirzetu Brkić na mirzeta.brkic@fin.unsa.ba i Vedada Hurića na vedad.huric@fin.unsa.ba te direktoricu Programa prof. dr. Zehru Alispahić na zehra.alispahic@fin.unsa.ba

3.1.1. Predmeti na engleskom_Available Consultative Courses in English List