Select Page

Predstavljanje DigiEdu projekta, kojeg je u protekloj godini pokrenuo Univerzitet u Sarajevu, ačiji je ciljrazvoj visokokvalitetnog, inkluzivnog i dostupnog visokog obrazovanja, upriličeno je u ponedjeljak 23. januara 2023. godine na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da je cilj Univerziteta uspostavljanje snažnog, održivog institucionalnog okvira kojim će biti omogućeno povećanje kvaliteta nastavnog procesa, te unapređenje postignuća studenata. „Da bismo postigli ciljeve i održivost u budućnosti, potreban nam je institucionalni okvir za profesionalni razvoj nastavnika i saradnika koji će služiti našim nastavnicima da svojim radom doprinesu da Univerzitet u Sarajevu postane centar izvrsnosti i primjer kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i regiji“, naveo je rektor Škrijelj.

 

Prorektorica za nastavu i studentska pitanja UNSA prof. dr. Dženana Husremović izjavila je da serijom od deset digitalnih i deset uživo kurseva Univerzitet počinje sa izgradnjom resursnog centra za profesionalni razvoj nastavnog osoblja na univerzitetu.

“Kursevi koje ćemo pripremiti bit će dostupni i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama jer je cilj UNSA da sve što radi bude javno dobro koje će značajno doprinijeti kvalitetu obrazovanja na svim nivoima”, rekla je Husremović.

 

Voditeljica programa obrazovanja pri UNICEF-u gospođa Sanja Kabil pojasnila je da je program nastao kako bi pojačao otpornost obrazovnog sistema na izazove poput pandemije, ali i uopšte na novu ekonomsku stvarnost koju donosi razvoj tehnologije.

 

Ovaj program baziran je na uspješnim dugogodišnjim iskustvima naših članica iz domena savremenih trendova u učenju i podučavanja, uključujući e-obrazovanje, a posebno na iskustvima koja smo stekli tokom online nastave za vrijeme pandemije COVID -19, te na prepoznavanju potrebe da visoko obrazovanje prilagođavamo digitalnom dobu.

 

Projekat je novčano podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, UNICEF-a i USAID-a i Erasmus+ PARTISH projekta.

 

Za nastavnike i studente nastavničkih smjerova Univerzitet u Sarajevu je pripremio seriju kurseva za razvoj digitalnih i pedagoških kompetencija, koji će biti održani u periodu januar-februar 2023. godine.

Kako je naglašeno, cilj Univerzitet u Sarajevu je održivost i osiguranje digitalizacije obrazovnog procesa kako bi bili iskorišteni puni potencijal digitalnih tehnologija i sadržaja, potaknut napredak i povećan kapacitet za inovacije u nastavi na svim našim članicama.

Prvi u seriji kurseva održan je danas u Rektoratu UNSA pod nazivom „Naučnoistraživački integritet i prevencija plagijarizma“ a vodila ga je prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet UNSA.

 

KURSEVI:

 • Ponedjeljak, 23. 01. 2023. u 12:00 sati – „Naučnoistraživački integritet i prevencija plagijarizma“ (Prof. dr. Dušanka Bošković) – Rektorat Univerziteta u Sarajevu
 • Utorak, 24. 01. 2023. u 09:00 sati – „IT aplikacije u podučavanju – I dio“ (Prof. dr. Lejla Turulja) – Ekonomski fakultet UNSA, sala 3
 • Utorak, 24. 01. 2023. u 12:00 sati – „IT aplikacije u podučavanju – II dio“ (Prof. dr. Dušanka Bošković) – Ekonomski fakultet UNSA, sala 3
 • Utorak, 31. 01. 2023. u 09:00 sati – „Interaktivne/kreativne metode podučavanja“ (Prof. dr. Ljiljan Veselinović) – Ekonomski fakultet UNSA, MIT, 3. sprat
 • Srijeda, 08. 02. 2023. u 09:00 sati – „Vještine mentorisanja“ (Prof. dr. Emina Dedić Bukvić) – Rektorat Univerziteta u Sarajevu
 • Četvrtak, 09. 02. 2023. u 08:30 sati – „Komunikacijske i prezentacijske vještine“ (Prof. dr. Melika Husić Mehmedović i prof. dr. Dženana Husremović) – Centar za interdisciplinarne studije UNSA
 • Srijeda, 15. 02. 2023. u 09:00 sati – „Moodle – osnove“ (Prof. dr. Amra Kapo) – Ekonomski fakultet UNSA, MIT, 3. sprat
 • Četvrtak, 16. 02. 2023. u 09:00 sati – „Moodle – napredni nivo“ (Tihomir Veselinović, MA)
 • Ponedjeljak, 20. 02. 2023. u 09:00 sati – „Napredne tehnike kreiranja ispita i ocjenjivanja u Moodle-u“ (Doc. dr. Mirza Hamza) – Elektrotehnički fakultet UNSA, Kampus UNSA
 • Utorak, 21. 02. 2023. u 09:00 sati – „Sigurnost u online učenju i podučavanju“ (Prof. dr. Saša Mrdović) – Elektrotehnički fakultet UNSA, Kampus UNSA
 • Petak, 24. 02. 2023. u 09:00 sati – „Unificirana, visoko dostupna i skalabilna Moodle platforma UNSA“ (Enes Halilović) – Univerzitetski tele-informatički centar UTIC, Kampus UNSA

unsa.ba