Select Page

Promocija knjiga prof. dr. Muje Slatine

 

Promotori:

prof. dr. Amir Pušina

prof. dr. Adnan Tufekčić

prof. dr. Haris Cerić

doc. dr. Amina Isanović-Hadžiomerović

prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević

 

Srijeda, 25. oktobar, 2023. godine u 14:00 sati

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Ćemerlina 54,