Select Page

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prof. dr. Dževad Hodžić boravio je u radnim posjetama Fakultetu islamskih nauka i Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.

Na Fakultetu islamskih nauka direktor Hodžić, 11. aprila 2019. godine, razgovarao je s dekanom dr. Zuhdijom Hasanovićem, prodekanima i voditeljima projekta dr. Ahmetom Alibašićem, dr. Zehrom Alispahić, dr. Mustafom Hasanijm, dr. Aidom Smajićem, dr. Asimom Zubčevićem i mr. Abdulazizom Drkićem.

Uprava Fakulteta je upoznala dr. Hodžića o realizaciji nastavnog procesa, mogućnostima odvijanja on-line nastave, implementaciji nastavnih planova i programa, međunarodnoj saradnji i naučno-istraživačkoj djelatnosti. Također, razgovarano je o potrebama izmjena i korekcija nastavnih planova i programa, podmlađivanju nastavnog kadra, realizaciji programa Diploma u islamskim nauka, o Centru za Kur'an i hadis i saradnji sa drugim fakultetima Islamske zajednice, posebno na pitanjima ujednačavanja kriterija, formiranja vijeća dekana i prodekana islamskih fakulteta, većeg stepena povezanosti i koordinacije, mogućnostima razmjene profesora i studenata i sl.

Direktor Hodžić je istakao da će Uprava za obrazovanje i nauku nastojati u svom fokusu imati važne i strateške stvari kada je u pitanju obrazovanje, naglasivši da Rijaset ima temeljnu ulogu u profiliranju nastavnih planova i programa, ujednačavanju standarada i profiliranju nastavnog kadra. U veoma otvorenoj i dinamičnoj raspravi o bitnim pitanjima visokog obrazovanja i rada Fakulteta islamskih nauka, naglašena je potreba kvalitetne saradnje svih faktora u obrazovnom sistemu Islamske zajednice.

Radna posjeta Islamskom pedagoškom fakultetu i Bihaću realizirana je 13. aprila 2019. godine. Dr. Hajrudin Hodžić, v.d. dekana, u prisustvu profesora dr. Fuda Sedića, dr. Muharema Štulanovića, dr. Izeta Terzića, dr. Sulejmana Topoljaka te drugih nastavnika i uposlenika, informirao je direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta o razvojnom putu Islamskog pedagoškog fakulteta i prioritenim zadacima u narednom periodu. Kao prioritete dr. Hodžić je naveo unapređenje nastavnog procesa, jačanje naučno-istraživačkog rada, kadrovsko jačanje Fakulteta i uvođenje novih studijskih programa.

Direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Dževad Hodžić je podsjetio na opredjeljenje Rijaseta da pruži svu potrebnu podršku Islamskom pedagoškom fakultetu u razvijanju novih studijskih programa i kadrovskom osvježavanju.

Radnim posjetama direktora Uprave za obrazovanje fakultetima Islamske zajednice, prisustvovao je i dr. Ekrem Tucaković, šef Odjela za visoko obrazovanje, nauku i kulturu.

Preuzeto sa zvanične stranice Rijaseta IZ