Select Page

U okviru svojih redovnih nastavnih aktivnosti a na putu jačanja retoričkih i prezentatorskih potencijala budućih vjerskih lidera i službenika, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu zajedno sa partnerskom organizacijom Konrad Adenauer Shtiftung sa sjedištem u Sarajevu, 15. i 19. aprila ove godine uspješno je realizirao dvodnevni stručni i naučni seminar o temi Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera.

Prisustvo vjerskih službenika i službenica u javnosti, njihovi maniri, ponašanje, retoričke sposobnosti i način na koji odašiljaju poruke, humanizira i kreira javne stavove, a običnom čovjeku daje jasne smjernice i olakšava svakodnevno suočavanje sa brojnim izazovima.

Učešće na stručnom i naučnom seminaru uzeli su studenti i studentice treće godine sa predmeta Praktikum i Dawa i hatabet a poziv je bio upućen i studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Pravoslovnog bogoslovnog fakulteta „Sv. Vasilije Ostrošk“ iz Foče. Svoje znanje i bogata iskustva kroz predavanje, diskusije i praktične radionice ponudili su im:

Prof. dr. Fahira Fejzić Čengić (Sarajevo)

Govor kao Božiji dar i umjeće javnog govora

Prof. dr. Mustafa Hasani

Lijepa riječ je kao lijepo drvo…

Prof. dr. Sead Alić (Zagreb)

Religijske poruke u javnosti – kako ih prenositi?

Dr. Dario Terzić (Mostar)

Uloga neverbalne komunikacije vjerskih lidera u susretu sa nereligijskom populacijom

Prof. dr. Šemso Tucaković (Sarajevo)

Komuniciranje u crkvama i vjerskim zajednicama

Prof. dr. Alen Kalajdžija

 Jačanje retoričkih sposobnosti vjerskih lidera kroz razvijanje svijesti o vlastitom jezičkom identitetu

Mr. Una Bejtović (Sarajevo)

Kako prenositi poruku vjere?

Na svečanosti otvaranja dvodnevnog seminara studnetima i gostima obratili su se u ime organizatora gospodin Sven Petke, direktor Konrad Adenauera – predstavništvo u Sarajevu i prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka UNSA.

Idejni koncept, koordiniranje i tehničku podršku uspješne realizacije ovoga projekta potpisuju prof. dr. Mustafa Hasani, doc. dr. Zehra Alispahić  sa FIN UNSA i Azra Crnkić, projektna koordinatorica KAS Sarajevo.

U nadi da je ovaj projekta samo jedan u nizu uspješno realiziranih projekata ovih institucija, iskreno hvala za podršku.

U nadi da je ovaj projekat samo jedan u nizu uspješno realiziranih projekata ovih institucija, iskreno hvala za podršku.