Select Page

 

U četvrtak, 22. februara 2024. godine u prostorijama medrese Osman ef. Redžović u Velikom Čajnu, Visoko, održana je promocija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Maturantima i maturanticama ove medrese Fakultet su predstavili prof. dr. Amina Arnautović, profesor engleskog jezika, Lejla Džihan, studentica četvrte godine, te Kerim Jašarević, student treće godine Fakulteta islamskih nauka.

Ovom prilikom promotori su učenicima predstavili značajne karakteristike o Fakultetu, njegov historijat, strukturu studija, te brojne pogodnosti koje nastavak obrazovanja na ovom Fakultetu nudi.

Osim toga, studenti su govorili o brojnim vannastavnim aktivnostima koje Udruženje studenata ovog Fakulteta zajedno sa Fakultetom realizira, kako bi na taj način implementirali one vrijednosti i znanja koja stječu tokom studija.

Na samom kraju ove posjete, učenici su imali priliku postaviti pitanja i razjasniti eventualne nejasnoće sa profesoricom i studentima FIN-a, a koje su vezane za nastavak njihovog obrazovanja.