Select Page

 

U okviru edukativne ekskurzije oko 80 učenika srednjih škola Brčko Distrikta BiH (Poljoprivredna i medicinska, Ekonomska i Gimnazija “Vaso Pelagić”) posjetili su u pratnji vjeroučiteljice Behije Kadušić-Beganović i učiteljice Emine Hasanbašić 16. decembra 2023. godine Fakultet islamskih nauka. Radi se o srednješkolcima polaznicima islamske vjeronauke i Kursa islama pri Medžlisu IZ Brčko. Učenicima se ispred Fakulteta obratio mr. sc. Muhamed Fazlović, viši asistent na Katedri za tefsir. Upoznao je učenike i učenice o historijatu ove visokoškolske ustanove, o studijskim programima, medjunarodnoj saradnji i mogućnostima koje Fakultet pruža za nastavak školovanja.