Select Page

U periodu od marta do juna 2023. godine, studenti Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN) realizovali su praktikum metodike religijskog odgoja i metodike vjerske nastave u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Aktivnosti u okviru metodičkog praktikuma organizovali su i vodili članovi Katedre za religijsku pedagogiju i religijsku psihologiju na FIN-u, prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, voditeljica Katedre, i mr. Ahmed Čolić, viši asistent na pedagoškoj i metodičkoj grupi predmeta. Praktikum je realizovan u okviru tri predmeta: Metodika religijskog odgoja, Metodika vjerske nastave II i Praktikum Metodike vjerske nastave II. Studenti su praktikum realizovali u manjim grupama, a u medresi su ih dočekali odgajatelji Naser Mehmedović, hfz. Almedina Bojić-Rizvić, Šehrizada Durović i Ajla Poturović. Prilikom posjeta odgajatelji su upoznali studente s odgojnim radom medrese, kao i s višegodišnjim iskustvom i aktuelnim izazovima u radu s učenicima, ponudili korisne savjete budućim kolegama religijskim pedagozima te upriličili obilazak medrese. Saradnja je ostvarena i na polju praktikuma metodike vjerske nastave, u okviru koje su sa studentima aktivno sarađivali profesori Salih Haušić, dr. Behija Durmišević i mr. Mensur Kerla. Studenti su najprije hospitirali časove pomenutih profesora, a potom i sami izveli po jedan čas na predmetima koje vode. Iskazujemo zahvalnost Upravi, odgajateljima i profesorima Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, na srdačnom gostoprimstvu, susretljivosti, razumijevanju i prilici da učimo od njih. Radujemo se nastavku saradnje.