Select Page

Studenti treće godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji pohađaju predmet Pedagogija, su 31. 10. 2019. godine, u pratnji profesorice Dine Sijamhodžić Nadarević i asistenta Ahmeda Čolića, prisustvovali promociji knjige „Pedagogijska istraživačka perspektiva“. Autor knjige je prof. dr. Marko Palekčić, profesor  Filozofskog fakulteta zagrebačkog sveučilišta. Promocija je održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prethodnica ovoj knjizi, bila je knjiga „Pedagogijska teorijska perspektiva“.

Promotori knjige bili su dr. sc. Adila Pašalić Kreso, redovna članica ANU BiH, i dr. sc. Amir Pušina, a moderatorica dr. sc. Mirjana Mavrak.