Select Page

U periodu od 01. 12. do 07. 12. 2019. godine, Mujesira Neimarlija, student koordinator za međunarodnu saradnju Fakulteta islamskih nauka, učestvovala je na obuci u sklopu projekta razmjene ERASMUS+, „Staff training week“, na Friedrich-Alexsander Univerzitetu Erlangen-Nurnberg, u Njemačkoj. Tema obuke bila je „Izazov digitalizacije“, sa posebnim akcentom na sistemima i bazama podataka razmjene studenata. Učešće na obuci uzeli su i predstavnici ureda za međunarodnu saradnju univerziteta iz Kube, Češke Republike, Egipta, Estonije, Irana, Izraela, Jordana, Portugala, Rusije, Srbije, Južne Afrike, Tunisa i Ukrajine.