Select Page

Dodijeljeni certifikati za učesnike i učesnice programa Diploma u islamskim naukama 2021.

Na Fakultetu islamskih nauka UNSA 7. jula ove godine održana je svečanost dodjele certifikata za učesnike i učesnice programa Diploma u islamskim naukama 2021. Svečanosti dodjele certifikata prisustvovao je dio učesnika Programa i članova njihovih porodica. Certifikate je polaznicima, njih petnaest, uručio dekan Fakulteta islamskih nauka prof. dr. Zuhdija Hasanović, dok su ostali, kao i učesnici koji će certifikate preuzimati u drugom roku, svečanost pratili on-line putem e-platforme Fakulteta islamskih nauka.

Posebnost ovogodišnje svečanosti bila je u tome što je to bio prvi susretu učesnika u zgradi Fakulteta islamskih nauka uživo jer se, za razliku od dosadašnjih, šesnaest ciklusa, kada su učesnici prisustvovali predavanjima na Fakultetu islamskih nauka, ovogodišnji program u potpunosti realizovao on-line.

Učesnici, tačnije njih 44, ove su godine pratili predavanja sa tri kontinenta, iz 14 zemalja svijeta, te naše Bosne i Hercegovine. Interaktivna predavanja održala su 22 predavača – eminentna profesora i saradnika Fakulteta islamskih nauka svakoga utorka i četvrtka. Predavanja su trajala od 26. januara do 22. juna 2021. godine, a učesnici su, kroz osam modula, imali priliku na kvalitetan način proširiti svoja znanja o islamu o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima što su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine.

Uspješan završetak ovogodišnjeg programa Diplome u islamskim naukama, ali i svečanost dodjele certifikata pokazali su da je i ovaj vid edukacije o islamu nova i praktična mogućnost te most među ljudima koji žive širom svijeta sa domovinom Bosnom i Hercegovinom, sa našom Islamskom zajednicom i sa Fakultetom islamskih nauka kao najstarijom visokom odgojno-obrazovnom institucijom sa islamskim predznakom na prostorima Evrope. Među brojnim pozitivnim ocjenama ovoga programa izdvajamo dio iz obraćanja kandidata Mehmeda Omerbašića u kojem je istakao: „Iako sam znao da su svi naši veliki i poznati alimi svršenici Gazi Husrev-begove medrese i Fakulteta islamskih nauka, nisam ni slutio da je to istinski, skoro pa sveti, hram znanja i svekolike mudrosti koji predstavlja ne samo duhovnu nego i intelektualnu osnovu bosanskih muslimana. Želim reći da smatram da je Diploma u islamskim naukama ponajbolji ambasador ili promotivna ideja Fakulteta islamskih nauka te da bi svaki Bošnjak trebao biti polaznikom ovog Programa ili barem biti svjestan njegovog značaja. Iskreno se nadam da će zaživjeti i II i III ciklus ovog programa, te da će, što smatram vrlo važnim, nositi i ECTS kredite, uz potencijalnu mogućnost da se isti priznaju naknadno ili uz polaganje nekog ispita naknadno i za I ciklus. Vjerujem da bi tako privlačnost ovog Programa bila još izraženija.

Fakultet islamskih nauka UNSA kao baštinik ovog jedinstvenog programa cjeloživotnog učenja koji je prepoznat i u široj akademskoj zajednici planira nastavak ovoga programa i u narednoj akademskoj godini.