Select Page

 

U okviru Tezkiretname Fakultet islamskih nauka u Sarajevu organizuje kolokvij o Mehmedu Ali Ćerimoviću. Kolokvij će se održati u utorak, 20. 12. 2022. god., sa početkom u 09:00 h, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka.

Tezkiretnama je program institucionalnog obilježavanja godišnjica rođenja istaknutih ličnosti i sjećanja na njihov doprinos bosanskohercegovačkoj vjerskoj i kulturnoj baštini. Ove godine obilježava se 150 godina od rođenja Mehmeda Ali Ćerimovića, istaknutog bosanskohercegovačkog alima. Tezkiretnama o Mehmedu Ali Ćerimoviću spada u prvi red značajnih osoba u Islamskoj zajednici, a Fakultet islamskih nauka je zadužena institucija ispred Rijaseta Islamske zajednice za obilježavanje ovog značajnog jubileja.

 

Mehmed Ali Ćerimović rođen je 1872. godine u  Ljubuškom, gdje završava i svoje osnovno obrazovanje. Nakon Ruždije u Mostaru, uspješno pohađa Šerijatsku sudačku školu u Sarajevu, te polaže kadijski ispit u Ulema-medžlisu.  U toku svog života obnašao je nekoliko funkcija, od koji su najznačajnije funkcija šerijatskog sudije i fetva-i-emina u Ulema-medžlisu. Također, bio je prvi izabrani predsjednik El-Hidaje, organizacije ilmije Kraljevine Jugoslavije. Napisao je brojne članke i djela, od kojih su najvažnija djela iz oblasti šerijatskog nasljednog i vakufskog prava.

 

O njegovom životu i djelu, pisanoj riječi i najznačajnijem doprinosu, govorit će profesori sa Katedre za šerijatsko pravo Fakulteta islamskih nauka: prof. dr. Mustafa Hasani, prof.  dr. Nedim Begović i doc. dr. Senad Ćeman. Kolokvij će moderirati Almedina Imamović-Hodžić, MA.

Radujemo se vašem prisutsvu.  Dobro došli!