Select Page

 

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine upriličena je svečana dodjela uvjerenja o višim stručnim zvanjima. Dodjela viših stručnih zvanja jedan je od načina na koji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, važećim aktima biblioteke, naročito u skladu sa Pravilnikom o stručnim zvanjima u bibliotečkoj djelatnosti, zaslužnim bibliotekarima i bibliotečkim djelatnicima dodjeljuje unapređenja za doprinos koji su ostvarili u profesionalnom radu.

Pod ostvarenim rezultatima u radu podrazumijeva se ispoljena sposobnost za samostalno organizovanje stručnog i naučnog rada, objavljeni stručni ili naučni radovi, učestvovanje u naučnim istraživanjima za unapređenje bibliotečke struke i doprinos u osposobljavanju stručnog bibliotečkog kadra. Za dodjelu Viših stručnih zvanja zadužena je Komisija za Viša stručna zvanja koja djeluje pri Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH gdje se i odražavaju sastanci komisije na kojima se podnose izvještaji o prispjelim zahtjevima.

Uvjerenja o unapređenju u više stručno zvanje dodijeljena su: Dragani Bogdanović iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Narcisu Saračeviću iz JU Biblioteke Sarajeva, te Fatimi Kadić iz biblioteke Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Aidi Huskić iz Opšte biblioteke Tešanj. Dragana Bogdanović, Narcis Saračević i Fatima Kadić su unaprijeđeni u zvanje Bibliotečkog savjetnika, dok je Aida Huskić stekla zvanje Višeg bibliotekara.Svečana dodjela zvanja upriličena je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH. Ispred nadležne Komisije svečanu dodjelu zvanja izvšili su predsjednica Komisije mr. sci. Amra Rešidbegović, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH dr. Ismet Ovčina i mr. sci. Biljana Zarić, sekretar komisije.

Dobitnici viših stručnih zvanja potpisali su Etički kodeks bibliotekara baziran na smjernicama, kodeksima, manifestima i deklaracijama IFLA-e, EBLIDA-e, ALA-e i drugim bibliotečkim institucijama. Ovaj Etički kodeks obavezuje nositelje višeg stručnog zvanja na kodeks profesionalnog ponašanja u bibliotečko-informacionoj djelatnosti.
Dobitnicima Viših stručnih zvanja, predsjednica Komisije mr. sci. Amra Rešidbegović i dr. Ismet Ovčina, izrazili su svoje pohvale uz želje za mnogo uspjeha u daljem radu, napredovanju i stručnom usavršavanju.

(Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine)