Select Page

U četvrtak, 24. 10. 2019. godine, Fakultet islamskih nauka, u pratnji profesora Maria Salzana, posjetila je grupa od osamdeset srednjoškolaca iz grada Parme u Italiji. Profesor Salzano svršenik je programa „Diploma u islamskim naukama“, čime je već ranije ostvario saradnju sa Fakultetom islamskih nauka.

Najznačajnije činjenice o historiji, djelovanju i načinu rada fakulteta, kao i o islamu i muslimanima u Bosni i Hercegovini, gostima je predstavio predsjednik USFIN-a, Ahmed Tabaković.

Svoje iskustvo na Fakultetu islamskih nauka, sa prisutnima je podijelio i Abdelhakim Bouchraa, student master programa „Islam in Europe“, koji dolazi iz Italije.

Za međunarodnu saradnju izvještaj sastavila Mujesira Neimarlija