Select Page

U srijedu, 21. juna 2023. godine, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori i prorektorice Univerziteta u Sarajevu i dekani i dekanice fakulteta promovirali su 62 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka.

Uz riječi dobrodošlice prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, naglasio je da je ova svečanost izraz poštovanja prema izuzetnom rezultatu napora i predanosti 31 doktora nauka i 31 doktorice nauka, kao i, ne manje važno, iskazanoj volji da u svom akademskom razvoju poštuju principe akademske i naučne etike.

Čestitke doktorima i doktoricama nauka uputio je i prof. dr. Pavle Krstić , ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratio se dr. Fahrudin Kujundžić, doktor književnih nauka.

Među doktorima nauka Univerziteta u Sarajevu po deset ih je iz tehničkih i medicinskih nauka, sedam iz zdravstvenih nauka, pet je doktora pravnih nauka, četiri veterinarskih nauka, po tri su doktora sigurnosnih i lingvističkih nauka, po dva doktora socioloških, književnih, odgojnih i stomatoloških nauka, te po jedan doktor ekonomskih, islamskih, političkih, komunikoloških, kriminalističkih, pedagoških, poljoprivrednih, bioloških, hemijskih, geografskih i doktora nauka fizike, te socijalnog rada.

Među promoviranim doktorima je i Fadilj Maljoki, viši asistent na Fakultetu islamskih nauka, koji je 16.03.2023. odbranio doktorsku disertaciju o temi: Savremeni obnoviteljski pristupi u hermeneutici hadisa. Komisiju su činili: prof. dr. hfz. Kenan Musić, predsjednik, prof. dr. Mustafa Hasani, član, i prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor i član.