Select Page

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRIJEM DOKUMENATA – DRUGI CIKLUS  STUDIJA

 

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu

u studijskoj 2019/20. godini traje do 27.09. 2019. godine.

Preliminarne rang liste će biti objavljene 30.09.2019. godine.

Prigovor  na preliminarnu  rang listu se podnosi na protokol Fakulteta od 01.10. 2019. godine do 03.10.2019. godine do 09:00 sati.

Konačna rang lista će biti objavljena 03.10.2019. godine u 14:00 sati.

DEKANAT