Select Page

Na međunarodnom konkursu Svjetske islamske organizacije za odgoj, nauku i kulturu (ICESCO) sa sjedištem u glavnom gradu Kraljevine Maroko, za nagradu „Bayan“ u kreativnom izražavanju na arapskom jeziku za pojedince i obrazovne institucije iz cijeloga svijeta kojima arapski jezik nije maternji, studenti Fakulteta islamskih nauka UNSA osvojili su zavidno prvo mjesto.  Vrijedna ekipa studenata koju su činili Senahid Hamidović, Erna Kukuljac, hfz. Eldar Ćatibušić, Ajdin Halilić, Mujesira Neimarlija, Amina Arnaut, hfz. Fatima Bosnić kojom je koordinirao Hilmi Sherbi posvećeno je radila tokom mjeseca jula 2020. godine na realizaciji svoga projekta pod naslovom „Potreba je temelj izuma“. Prezentatorska ulogu teksta i video nastupa na najljepši način je iznio student treće godine Teološkog programa Fakulteta islamskih nauka, Riad Subašić a Almedin Karić je uradio veoma uspješno snimanje i montažu petominutnog video-zapisa na ulicama Sarajeva. Mentorsku ulogu u ovom projektu imala je v.prof. dr. Zehra Alispahić.

Finalni video-nastup Riada Subašića, studenta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ICESCO-ova Komisija za ocjenu pristiglih radova ocijenila je u kategoriji studenata sa nearapskog govornog područja najboljim. U obrazloženju Komisije stoji da se pobjednički rad odlikovao kvalitetom u pripremi, dizajnom i umjetničkom režijom, te pažnjom prema obrazovnim sadržajima.

Prvonagrađeni učesnici Konkursa dobili su vrijedne novčane nagrade koje su im trebale biti uručene u sjedištu ICESCO-a u Kraljevini Maroko. Zbog postojeće epidemiološke situacije i nemogućnosti putovanja ICESCO je proslijedio novčane nagrade pobjednicima. U petak, 8. januara 2021. godine na svečanosti priređenoj u dekanatu Fakulteta islamskih nauka, dekan, prof. dr. Zuhdija Hasanović u prisustvu profesora Fakulteta studentu Riadu Subašiću i ostalim članovima tima uručio je novčanu nagradu u iznosu od dvije hiljade američkih dolara koja je stigla iz ICESCO-a.

Ovo je veliko priznanje za cijelu našu Islamsku zajednicu a posebno za Fakultet islamskih nauka UNSA i Katedru za filologiju Kur᾽ana. Istovremeno, ova vijest je potvrda i dugogodišnje uspješne saradnje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Islamske organizacije na odgoj, nauku i kulturu (ICESCO).