Select Page

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu islamskih nauka, 6. juna 2024. god., održana je svečanost dodjele certifikata za učesnike i učesnice programa Kurs “Uvod u izučavanje islama II”. Svečanosti dodjele certifikata prisustvovao je dio učesnika Kursa i članova njihovih porodica. Najuspješnijim polaznicima ovogodišnjeg ciklusa, certifikate je uručio dekan Fakulteta, prof. dr. Mustafa Hasani. Značajno je istaći da je Fakultet islamskih nauka ove akademske godine prvi put organizovao napredni nivo kursa. Program je počeo 16. oktobra, pratilo ga je 15 učesnika, a predavanja su se mogla pratiti i u učionici i online, putem fakultetske e-platforme.

„Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju programa „Diploma u islamskim naukama“ koji je Fakultet islamskih nauka realizovao u periodu od 2002. do 2022, kada je, uz određene tehničke izmjene, promijenjen i naziv programa. Novi naziv programa od tada je “Uvod u izučavanje islama”. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine. Napredni nivo programa namijenjen je učesnicima koji su završili prvi nivo ovoga programa.

Uspješan završetak Kursa “Uvod u izučavanje islama II”, ali i svečanost dodjele certifikata, još jednom su pokazali su da je i ovaj vid edukacije o islamu veoma praktična mogućnost, te most među ljudima koji žive širom svijeta koji ih spaja s njihovom domovinom Bosnom i Hercegovinom, sa našom Islamskom zajednicom i sa Fakultetom islamskih nauka kao najstarijom visokom odgojno-obrazovnom institucijom sa islamskim predznakom na prostorima Evrope.

Fakultet islamskih nauka UNSA kao baštinik ovog jedinstvenog programa cjeloživotnog učenja koji je prepoznat i u široj akademskoj zajednici planira nastavak ovoga programa i u narednim godinama, kako njegovoga prvog, tako i naprednog nivoa.