Select Page

 

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN) je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463.-1878.) kada znatan dio domaćeg stanovništva prima islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887.) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937.). Sa afirmacijom nacionalnog identiteta bosanskih muslimana tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. st. otvorio se prostor slobodnijem djelovanju pa je 15. ševvala 1397. godine, odnosno, 29. septembra 1977. godine po odluci Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ i Sabora IZ-e, osnovan Islamski teološki fakultet, čiji prvi svršenici unose novi kvalitet u iskustvo islama u Bosni i Hercegovini i na prostoru bivše Jugoslavije. Danas je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najstarija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi. Od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.

Detaljnije informacije o Fakultetu islamskih nauka i studijskim programima dostupne su u Vodiču za buduće studente:

Vodič za buduće studente Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu