Select Page

PRELIMINARNE RANG LISTE

U prilogu su preliminarne rang liste primljenih kandidata po Konkursu za upis studenata u prvu godinu studija u studijskoj 2022./2023. godini na Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Rok za žalbe otvoren je do 07.07.2022. do 15 sati ISKLJUČIVO elktronskim putem na email adresu studentska@fin.unsa.ba

Konačne rang liste bit će objavljene 08.07.2022. godine.

 

Komisija za provođenje Konkursa FIN

Preliminarne rang liste_IT_redovni

Preliminarne rang liste_IT_vanredni

Preliminarne rang liste_IHM_redovni

Preliminarne rang liste_IHM_vanredni

Preliminarne rang liste_IVRP_redovni

Preliminarne rang liste_IVRP_vanredni