Select Page

Amir Durić, alumnista Fakulteta islamskih nauka UNSA, dobitnik je nagrade “Različitos i inkluzija” koja će mu biti uručena na svečanoj nagradnoj ceremoniji “One University” Syracuse University u SAD, koja će se održati 21. aprila tekuće godine.

Među nagrađenima su dva bosanskohercegovačka intelektualca, imam Amir Durić i antropolog profesorica Azra Hromadžić.

Hromadžić prima nagradu “Laura J. i L. Douglas Meredith” za izvrnost u nastavi. Ova nagrada je osnovana 1995. godine kako bi se prepoznala i nagradila izvanredna nastava među fakultetima.

Amir Durić je doktorant društvenih nauka s iskustvom u vodstvu muslimanske zajednice, i vjeronauke s fokusom na islamske studije i kršćansko-muslimanske odnose.

Angažovan je kao redovni imam na Univerzitetu u Sirakuzi i dežurni imam u Crouse Health, NYS Office of Mental Health i Upstate Medical University.

Njegov široki istraživački interes fokusira se na uloge vjerskih i društvenih organizacija u preseljavanju imigranata i izbjeglica, vjersko i duhovno suočavanje, te iskustvo muslimanskih studenata u visokom obrazovanju. Njegovo istraživanje disertacije istražuje izazove i prepreke muslimanskih studenata u visokom obrazovanju u Sjedinjenim Državama i njihovu korelaciju s njihovim akademskim učinkom i blagostanjem.

Više na: preporod.info