Select Page
Dekan prof. dr. Zuhdija Hasanović
Izražavanje saosjećanja (ta'zije) u povodu preseljenja na ahiret Hasana Čenigića porodici Čengić
Cijenjena porodico Čengić,
duboko svjesni Allahovih, dž.š., riječi “da smo Njegovi i da se Njemu vraćamo” lakše podnosimo preseljenje na ahiret nama dragih ljudi, makar bili i članovi naših porodica.
Ovih dana muslimani u Bosni i Hercegovini se na različite načine iskušavaju, od političkih previranja do prirodnih nepogoda, a povrh svega dolazi saznanje da nas napuštaju dragi i utjecajni ljudi.
Rahm. Hasan Čengić je preselio na ahiret, ali je ostavio iza sebe neizbrisiv trag principijelne i nepokolebljive snažne ličnosti, koja je svoje stavove, makar i sam bila, branila do kraja. Tako je radio u državnim strukturama, unutar najjače bošnjačke stranke, kao i unutar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na tom putu uspravnosti i istrajnosti “nije se bojao ničijeg prijekora”.
Čini nam posebnu čast da su nastavnici Fakulteta islamskih nauka učestvovali u intelektualnom zrijenju rahm. Hasana Čengića i da je kasnijim svojim radom činio ponosnim naš fakultet i sve one koji su ga poznavali.
Molim Allaha, dž.š., da ga nagradi vječnim džennetskim blagodatima, Vama, njegovoj čestitoj porodici podari lijepi sabur i svijest o sreći da ste imali takvog sina, supruga i oca, a svima nama da iz života rahm. Hasana Čengića uzmemo pouku da ima vrijednosti koje se nepokolebljivo brane, jer su preče i “od glave s ramena”.
Riječi saosjećanja Vama, čestitoj porodici rahm. Hasana Čengića, upućujem ispred svih zaposlenika Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, svršenika Fakulteta, sadašnjih studenata, kao i u svoje osobno ime.
S izrazima posebnog poštovanja mahsus Vas selamim.
Prof. dr. Zuhdija Hasanović,
dekan Fakulteta islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu