Select Page

 

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN) danas je posjetila delegacija Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru (FIS). Delegaciju su činili novoizabranim dekan prof. dr. Enver Omerović i prodekan za nastavu ovoga fakulteta mr. Harun Eminagić.

U okviru razvoja saradnje s islamskim fakultetima i drugim naučno-obrazovnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu, i ova posjeta delegacije FIS-a realizovana je u cilju razmjene pozitivnih iskustava u pogledu realizacije nastavno-naučnog procesa, kao i vannastavnih aktivnosti. Tokom razgovora, gosti su ukazali na brojne strateške aktivnosti u svome radu, na izazove u sferi obrazovanja u savremenom trenutku, izazove života manjinskih zajednica u domovinskim zemljama, osvrćući se i na planirane naučne i infrastrukturne projekte važne za daljnji razvoj i rast naše Zajednice. Čestitajući novoizabranom dekanu FIS-a, dekan FIN-a, prof. dr.  Mustafa Hasani, zahvalio je na posjeti, ukazavši, također, i na važnost  uzajamne podrške i saradnje među ovim dvjema obrazovnim institucijama. U kontekstu administrativne organizacije i organizacije nastavnoga procesa na FIN-u, gostima su se obratili prodekan za kvalitet prof. dr. Nedim Begović i prodekan za nastavu prof. dr. Ahmet Alibašić. Posjeta je završena uz obostrane želje za uspjehom u daljnjem radu.