Select Page

Sumeja Ljevaković-Subašić doktorirala je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, odbranivši doktorsku disertaciju o temi „Kur'ansko-tefsirska argumentacija u bosanskomuslimanskim raspravama o pitanju emancipacije žene između 1883. i 1970.“

Komisiju za odbranu doktorske disertacije Ljevaković-Subašić činili su: prof. dr. Almir Fatić, predsjednik i član, prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, član i prof. dr. Enes Karić, mentor i član.

Odbranom svog doktorskog rada iz oblasti tefsira dr. Ljevaković-Subašić nastavila je rad na istraživanjima iz oblasti historije i tradicije muslimana u Bosni i Hercegovini, posebno u pogledu razumijevanja i tumačenja Kur'ana.

Bogat doprinos tefsirskoj nauci u BiH

Dr. Ljevaković-Subašić ističe da su žensko pitanje kod Bošnjaka tretirali i domaći i strani autori sa socijalnog, političkog, ekonomskog i pravnog aspekta.

– Mnogi su, pri tome, obrađivali i stavove zvaničnih organa Islamske zajednice, ali i uleme i druge bošnjačke inteligencije koja je pisala o ženskom pitanju, a koja je imala veliku ulogu u rješavanju ovog pitanja. Tradicionalna ulema i druga bošnjačka inteligencija je svoje stavove o ovim pitanjima često argumentirala osnovnim izvorima islama, odnosno tumačenjem Kur'ana i hadisa – naglasila je ona.

Tome dodaje da je tumačenje tradicionalne uleme i njihovo pozivanje na Kur'an i druge izvore islama nije naročito tretirano.

– Istraživanja i analize tumačenja Kur’ana u Bosni i Hercegovini općenito, u periodu kojeg obuhvata ova studija, još uvijek su oskudne budući da su Bošnjaci Kur’an tumačili samo tematski ili djelimično kao što je slučaj s tumačenjem Kur’ana Šukrije Alagića, Huseina Đoze ili Prijevodom Kur’ana s komentarom kojeg je objavilo Vrhovno islamsko starješinstvo u SFRJ. Stoga, temeljni naučni doprinos ove studije se ogleda u razvoju korpusa znanja o izvornom tumačenju Kur'ana bošnjačke inteligencije kroz analizu njihovog odgovora na goruće pitanje emancipacije žene, te analizu polemike o pitanju emancipacije Bošnjakinje koja je argumentirana dokazima iz Kur'ana i njihovim tumačenjem – kazala je za Ljevaković-Subašić.

Rezimirajući svoj rad naglašava da su Bošnjaci tretirali pitanje emancipacije žena kroz pitanja koja su se direktno ticala Bošnjakinja, za razliku od muslimana u drugim zemljama.

– Bošnjački autori su dali doprinos raspravama o emancipaciji žene tumačeći Kur’an u tretiranju sljedećih pitanja: ljudska ravnopravnost žene i muškarca, pravo žene na obrazovanje, pitanje otkrivanja/pokrivanja lica žene, izolacija odnosno slobodno kretanje žene izvan kuće, rad žene izvan kuće, pozicija žene u braku i porodici, poligamija, razvod braka i pravo žene na nasljedstvo – istakla je dr. Ljevaković-Subašić.

Iz biografije dr. Sumeje Ljevaković-Subašić

Sumeja Ljevaković-Subašić diplomirala je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a postdiplomski studij je završila na Internacionalnom islamskom Univerzitetu u Maleziji. Zvanje hafize Kur'ana stekla je 2006. godine.

Dobitnica je brojnih priznanja u toku školovanja među kojima je i priznanje Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 2009., godine, kada je proglašena za jednog od najboljih studenata u Federaciji.

Od 2014. godine radi u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka u svojstvu više stručne saradnice.

Učestvovala je na različitim domaćim i međunarodnim konferencijama u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj.

Autorica je i urednica više knjiga iz oblasti tradicije Bošnjaka muslimana Bosne i Hercegovine te tema iz oblasti islamskog učenja. Također, autorica je članaka, priloga i prijevoda u više domaćih novina i stručnih časopisa.

(Hasan Hasić/Preporod.info)