Select Page

 

U ponedeljak, 29. maja 2023. godine, dr. Ingrid Mattson zajedno sa g. Munir Shaikh, potpredsjednikom akademskih poslova i grupom od četrdeset članova Bayan Accredited Graduate Islamic Studies iz Čikaga, USA, posjetili su Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i prostorije Centra za Ku’an i sunnet. Tom prilikom, upriličen je razgovor, te  druženje profesora i gostujućih članova sa studentima i studenticama FIN-a, kojem su prisustvovali prof. dr. Zuhdija Hasanović, te prof. dr. hfz. Abdul-Aziz Drkić. Gosti su se upoznali s historijom fakulteta, planom i programom rada, kao i mogućnostima razmjene studenata. Poseban interes su pokazali za izučavanjem islama na bosanskohercegovačkom prostoru kao i ulogom Fakulteta islamskih nauka u sadašnjem okruženju i društvu.