Select Page

 

Dr. sc. Fatima Kadić, voditeljica biblioteke Fakulteta islamskih nauka, Univerziteta u Sarajevu, prisustvovala je 45. konferenciji udruženja bibliotekara MELCom (Middle East Librarian Committee) u biblioteci Aga Khan centra u Londonu (14.5.2024. – 17.5.2024.) gdje je prezentirala rad pod naslovom „The Turkish and Bosnian Mawlid Manuscripts and Printed Copies in Arabic, Latin and Cyrillic Scripts and Their Recitations in Bosnian Mawlid Celebrations.“ Tom prilikom predstavila je mevlude koji su se učili u Bosni te njihove rukopisne primjerke kao i one štampane na arebici, latinici i ćiriličnom pismu. Kroz brojne fotografije i pismene osvrte pokazala je, također, tradiciju učenja javnih i privatnih mevluda u bosansko-hercegovačkim gradovima i selima.

            Prezentacija je pobudila veliko interesovanje skupa koje se ogledalo u mnogobrojnim  komentarima i pitanjima koji su uslijedili nakon prezentacije, ali i kasnije na pauzama skupa, te prijedlogu da se prezentacija uobliči u naučni rad i objavi na engleskom jeziku.

U sklopu konferencije, učesnici su imali priliku vidjeti biblioteku Aga Khan centra u Londonu koja sadrži više od 54.000 bibliotečkih jedinica, 90.000 elektronskih knjiga i 150 naslova periodike te najljepše primjerke njene bogate rukopisne kolekcije. Sam centar uključuje i brojne druge sadržaje kao što su izložbeni prostor u njegovom prizemlju te islamske bašče na njegovom krovu.